Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


UstawyAdres na Sejmiestatus RozpUERSS
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 3 TJ 21
o szczegĂłlnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Dz.U. 2016 poz. 1444 obowiązujący 5
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634 TJ 65
o Agencji Rynku Rolnego Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386 TJ 80
o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1249 TJ 36
o funduszach promocji rolno-spożywczych Dz.U. 2009 nr 97 poz. 799 TJ 9
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464 TJ 64
o grupach producentów rolnych i ich związkach Dz.U. 2000 nr 88 poz. 983 TJ 16
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44 TJ 113
o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Dz.U. 2017 poz. 623 TJ 5
o krajowym systemie ewidencji producentów Dz.U. 2004 nr 10 poz. 76 TJ 10
o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 TJ 1
o nasiennictwie Dz.U. 2012 poz. 1512 TJ 45
o nawozach i nawożeniu Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033 TJ 11
o ochronie roślin Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94 TJ 236
o ochronie zdrowia zwierząt Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 TJ 292
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921 TJ 27
o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221 TJ 126
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Dz.U. 2004 nr 93 poz. 897 TJ 63
o paszach Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045 TJ 56
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Dz.U. 2015 poz. 308 TJ 68
o podatku rolnym Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 TJ 7
o produktach biobójczych Dz.U. 2015 poz. 1926 TJ 4
o produktach pochodzenia zwierzęcego Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127 TJ 65
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Dz.U. 2017 poz. 67 obowiązujący 0
o rolnictwie ekologicznym Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975 TJ 20
o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych Dz.U. 1958 nr 17 poz. 71 TJ 2
o środkach ochrony roślin Dz.U. 2013 poz. 455 TJ 16
o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24 TJ 43
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2273 TJ 58
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Dz.U. 2007 nr 64 poz. 427 TJ 237
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Dz.U. 2015 poz. 349 TJ 121
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych Dz.U. 2017 poz. 706 akt objęty tekstem jednolitym 0
o zwrocie podatku akcyzowego Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379 TJ 20
Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Rolnictwo - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20180001332

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:00:12
2018-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001297

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:00:27
2018-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001261

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:00:39
2018-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001227

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych oraz wołowych

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:00:49
2018-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001144

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:18
2018-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001151

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:15
2018-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001121

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:25
2018-06-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:29
2018-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001086

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:36
2018-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001074

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:39
2018-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001068

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:41
2018-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001071

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:40
2018-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001052

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:46
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001056

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:45
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001038

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:51
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:57
2018-06-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001021

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:56
2018-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000920

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:02:26
2018-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000921

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:02:26
2018-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000934

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:02:22
2018-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000897

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2018 r.

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:02:33
2018-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000884

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:02:37
2018-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000860

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:02:44
2018-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000861

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:02:44
2018-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001324

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:00:15
2018-07-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001332

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:00:12
2018-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001297

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:00:27
2018-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001261

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:00:39
2018-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001227

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych oraz wołowych

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:00:49
2018-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001144

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:18
2018-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001151

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:15
2018-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001121

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:25
2018-06-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:29
2018-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001086

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:36
2018-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001074

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:39
2018-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001068

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:41
2018-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001071

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:40
2018-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001052

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:46
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001056

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:45
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001038

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:51
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:57
2018-06-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001021

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:01:56
2018-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000920

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:02:26
2018-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000921

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:02:26
2018-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000934

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:02:22
2018-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000897

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2018 r.

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:02:33
2018-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000884

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:02:37
2018-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000860

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:02:44
2018-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000861

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2018-07-16 00:02:44
2018-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32013R1308

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajce wspln organizacj rynkw produktw rolnych oraz uchylajce rozporzdzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007

2013-12-17
32013R1306

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wsplnej polityki rolnej, zarzdzania ni i monitorowania jej oraz uchylajce rozporzdzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008

2013-12-17
32011R1169

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 padziernika 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat ywnoci, zmiany rozporzdze Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporzdzenia Komisji (WE) nr 608/2004 Tekst majcy znaczenie dla EOG

2011-10-25
32008R1249

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiajce szczegowe zasady wdroenia wsplnotowych skal klasyfikacji tusz woowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen

2008-12-10
32008R0589

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiajce szczegowe zasady wykonywania rozporzdzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

2008-06-23
32008R0543

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzajce szczegowe przepisy wykonawcze do rozporzdzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektrych norm handlowych w odniesieniu do misa drobiowego

2008-06-16
32006R0103

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 103/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. przyjmujce dodatkowe przepisy dla stosowania wsplnotowej skali klasyfikacji tusz byda dojrzaego

2006-01-20
32005R0240

ROZPORZDZENIA KOMISJI (WE) NR 240/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. uchylajce rozporzdzenia (WE) nr 2294/2000 i (WE) nr 1369/2002 w sektorze mleka i przetworw mlecznych

2005-02-11
32004R0882

ROZPORZDZENIE (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzdowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnoci z prawem paszowym i ywnociowym oraz reguami dotyczcymi zdrowia zwierzt i dobrostanu zwierzt

2004-04-29
32002R0178

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalajce oglne zasady i wymagania prawa ywnociowego, ustanawiajce Europejski Urzd ds. Bezpieczestwa ywnoci oraz ustanawiajce procedury w sprawie bezpieczestwa ywnociowego

2002-01-28
31992L0011

Dyrektywa Rady 1992/11/EWG z dnia 3 marca 1992 r. zmieniajca dyrektyw 89/396/EWG w sprawie wskazwek lub oznakowa identyfikacyjnych partii artykuw, do ktrych naley dany rodek spoywczy

1992-03-03
31991R0344

Rozporzdzenie Komisji (EWG) NR 344/91 z dnia 13 lutego 1991 r. ustanawiajce szczegowe zasady stosowania rozporzdzenia Rady (EWG) nr 1186/90 rozszerzajcego zakres wsplnotowej skali klasyfikacji tusz woowych

1991-02-13
31991L0238

Dyrektywa Rady 91/238/EWG z dnia 22 kwietnia 1991 r. zmieniajca dyrektyw 89/396/EWG w sprawie wskazwek lub oznakowa identyfikacyjnych partii artykuw, do ktrych naley dany rodek spoywczy

1991-04-22
31990R1186

ROZPORZDZENIE RADY (EWG) NR 1186/90 z dnia 7 maja 1990 r. rozszerzajce zakres wsplnotowej skali klasyfikacji tusz woowych

1990-05-07
31989L0396

DYREKTYWA RADY z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazwek lub oznakowa identyfikacyjnych partii towarw, do ktrych naley dany rodek spoywczy

1989-06-14
31985R2967

ROZPORZDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2967/85 z dnia 24 padziernika 1985 r. ustanawiajce szczegowe zasady stosowania wsplnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych

1985-10-24
31984R3220

ROZPORZDZENIE RADY (EWG) NR 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiajce wsplnotow skal klasyfikacji tusz wieprzowych

1984-11-13
31982R0563

ROZPORZDZENIE KOMISJI (EWG) NR 563/82 z dnia 10 marca 1982 r. ustanawiajce szczegowe zasady stosowania rozporzdzenia (EWG) nr 1208/81 ustanawiajcego rynkowe ceny dorosego byda na podstawie wsplnotowej skali klasyfikacji tusz woowych

1982-03-10
31981R1208

Rozporzdzenie Rady (EWG) nr 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustanawiajce wsplnotow skal klasyfikacji tusz woowych

1981-04-28
32014R0809

Rozporzdzenie wykonawcze Komisji (UE) nr809/2014 zdnia 17lipca 2014r. ustanawiajce zasady stosowania rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr1306/2013w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarzdzania ikontroli, rodkw rozwoju obszarw wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodnoci

2014-07-17
32014R0640

Rozporzdzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupeniajce rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarzdzania i kontroli oraz warunkw odmowy lub wycofania patnoci oraz do kar administracyjnych majcych zastosowanie do patnoci bezporednich, wsparcia rozwoju obszarw wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodnoci

2014-03-11
32013R1307

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajce przepisy dotyczce patnoci bezporednich dla rolnikw na podstawie systemw wsparcia w ramach wsplnej polityki rolnej oraz uchylajce rozporzdzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporzdzenie Rady (WE) nr 73/2009

2013-12-17
32013R1306

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wsplnej polityki rolnej, zarzdzania ni i monitorowania jej oraz uchylajce rozporzdzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008

2013-12-17
32009R0987

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 wrzenia 2009 r. dotyczce wykonywania rozporzdzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego (Tekst majcy znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii)

2009-09-16
32004R0883

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego

2004-04-29
PN-ISO 8607:2006/A1:2018-04 - wersja angielskaSztuczne unasiennianie zwierzt
-Mroone nasienie buhajw
-Obliczanie yjcych mikroorganizmw tlenowych
PN-ISO 11784:2008 - wersja polskaRadiowa identyfikacja zwierzt
-Struktura kodowa
PN-ISO 11785:2008 - wersja polskaRadiowa identyfikacja zwierzt
-Koncepcja techniczna
PN-R-78004:2008 - wersja polskaKonie rzene
-rebita w wieku od 6 do 24 miesicy
PN-R-78002:2008 - wersja polskaKonie rzene powyej dwch lat
PN-R-78003:2007 - wersja polskaKlasyfikacja koni, byda, trzody chlewnej i owiec wedug wieku
PN-EN 60335-2-71:2007/A1:2007 - wersja angielskaElektryczny sprzt do uytku domowego i podobnego
-Bezpieczestwo uytkowania
-Cz 2-71: Wymagania szczegowe dotyczce elektrycznego sprztu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierzt
PN-EN 60335-2-71:2007 - wersja polskaElektryczny sprzt do uytku domowego i podobnego
-Bezpieczestwo uytkowania
-Cz 2-71: Wymagania szczegowe dotyczce elektrycznego sprztu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierzt
PN-R-78219:2006 - wersja polskaTrzoda chlewna
-Prosita i warchlaki
PN-R-78310:2006 - wersja polskaZwierzta rzene
-Krliki
PN-ISO 8607:2006 - wersja polskaSztuczne unasiennianie zwierzt
-Mroone nasienie buhajw
-Obliczanie yjcych mikroorganizmw tlenowych
PN-EN 60335-2-71:2004 - wersja angielskaElektryczny sprzt do uytku domowego i podobnego
-Bezpieczestwo uytkowania
-Cz 2-71: Wymagania szczegowe dotyczce elektrycznych urzdze grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierzt
PN-R-67026:2002 - wersja polskaMateria sadzeniowy
-Sadzonki drzew i krzeww do zadrzewie i zakrzewie
PN-EN 60335-2-71:1999/A2:2001 - wersja polskaBezpieczestwo elektrycznych przyrzdw do uytku domowego i podobnego
-Cz 2-71: Wymagania szczegowe dla elektrycznych urzdze grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierzt
PN-D-01009:2000 - wersja polskaGospodarka lena
-Pozyskiwanie ywic balsamicznych
-Terminologia i klasyfikacja
PN-EN 60335-2-71:1999 - wersja polskaBezpieczestwo elektrycznych przyrzdw do uytku domowego i podobnego
-Wymagania szczegowe dla elektrycznych urzdze grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierzt
PN-R-67010:1999 - wersja polskaMateria szkkarski
-Podkadki drzew i krzeww owocowych
PN-R-67011:1999 - wersja polskaMateria szkkarski
-Drzewka owocowe - jabonie, grusze, liwy, czerenie, winie, brzoskwinie i morele
PN-R-65023:1999 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona rolin rolniczych
PN-R-67025:1999 - wersja polskaMateria sadzeniowy
-Sadzonki drzew i krzeww do upraw lenych i na plantacje
PN-R-65700:1998 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona drzew i krzeww lenych i zadrzewieniowych
PN-R-04030:1998 - wersja polskaAnaliza chemiczno-rolnicza rolin
-Oznaczanie zawartoci jonw azotanowych(V) w materiale rolinnym
PN-R-78103:1998 - wersja polskaKonie
-Terminologia
PN-R-78104:1998 - wersja polskaOwce
-Terminologia
PN-R-78105:1998 - wersja polskaChw i hodowla zwierzt
-Terminologia
PN-R-78106:1998 - wersja polskaZwierzta futerkowe
-Terminologia
PN-R-78107:1998 - wersja polskaDrb
-Terminologia
PN-R-78564:1998 - wersja polskaJaja wylgowe indycze, kacze i gsie
PN-R-78565:1998 - wersja polskaJaja wylgowe baantw, przepirek japoskich i kaczek krzywek
PN-R-78566:1998 - wersja polskaDrb
-Pisklta jednodniowe
PN-R-04151:1997 - wersja polskaGospodarka ziemi w rolnictwie
-Terminologia
PN-A-86970:1997 - wersja polskaProdukty zielarskie
-Kora suszona
PN-B-12079:1997 - wersja polskaGnojowica
-Terminologia
PN-R-65649:1997 - wersja polskaRoliny przemysowe
-Chmielarstwo
-Terminologia
PN-R-75101:1997 - wersja polskaSadownictwo
-Terminologia
PN-R-67052:1997 - wersja polskaKarpy szparagowe
PN-R-67053:1997 - wersja polskaSadzonki rabarbaru
PN-B-12098:1997 - wersja polskaGnojowica
-Pobieranie prbek
PN-B-12099:1997 - wersja polskaZagospodarowanie pomelioracyjne
-Wymagania i metody bada
PN-R-67009:1997 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona rolin zielarskich
PN-R-04108:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pochodne chloroacetanilidw
PN-R-04109:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - chlopyralid
PN-R-04110:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - dikwat i parakwat
PN-R-04111:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pochodne kwasw fenoksyalkanokarboksylowych
PN-R-04112:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - izoksaben
PN-R-04113:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - metamitron
PN-R-04114:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - napropamid
PN-R-04115:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - nitrofen
PN-R-04116:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pendimetalina
PN-R-04117:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - propyzamid
PN-R-04118:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pochodne triazyn
PN-R-04119:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - trifluralina
PN-R-04120:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - haloksyfop
PN-R-04121:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - lenacyl
PN-R-04122:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - chloromekwat
PN-R-04123:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pochodne fenylomocznika
PN-R-67008:1996 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona drzew owocowych
PN-R-67013:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Drzewka orzecha woskiego
PN-R-67045:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Krzewy leszczyny
PN-R-67046:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Roliny porzeczki, agrestu i winoroli
PN-R-67032:1996 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona rolin kwiaciarskich
PN-R-87026:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie
-Metody oznaczania pozostaoci rodkw ochrony rolin - insektycydw chloroorganicznych i fosforoorganicznych oraz fungicydw dwutiokarbaminianowych
PN-R-87027:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie
-Metody oznaczania szkodnikw
PN-R-67050:1996 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona rolin warzywnych
PN-R-87028:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie
-Metody oznaczania grzybw drodoidalnych i pleniowych (pleni)
PN-R-67043:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Sadzonki maliny i jeyny
PN-R-67051:1996 - wersja polskaSadzonki chrzanu uprawnego
PN-R-67060:1996 - wersja polskaGrzybnia grzybw uprawnych
-Grzybnia pieczarki
PN-R-67061:1996 - wersja polskaGrzybnia grzybw uprawnych
-Grzybnia boczniaka
PN-R-87023:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie suszone
-Strki fasoli
PN-R-87024:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie suszone
-Makowiny
PN-R-87025:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie suszone
-Szyszki chmielu
PN-R-67040:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Sadzonki truskawki i poziomki
PN-R-67041:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Aronia czarnoowocowa
PN-R-67042:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Borwka wysoka
PN-R-75349:1996 - wersja polskaUprawy warzywne i ozdobne pod osonami
-Terminologia
PN-R-67031:1996 - wersja polskaSadzonki rolin ozdobnych
PN-R-65950:1994 - wersja polskaMateria siewny
-Metody badania nasion
PN-B-12045:1994 - wersja polskaDrenowanie
-Projektowanie
-Zabiegi towarzyszce
PN-R-71603:1994 - wersja polskaMateria siewny
-Pobieranie prbek nasion
PN-R-50255:1994 - wersja polskaChmiel piwowarski
PN-R-04107:1994 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - fenoksaprop etylowy
PN-R-78552:1993 - wersja polskaDrb rzeny
-Kaczki, gsi, kaczki brojlery i gsi brojlery
PN-R-04106:1993 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pirydat
PN-R-04104:1993 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - klomazone
PN-R-04105:1993 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - flurochloridon
PN-R-78551:1993 - wersja polskaDrb rzeny
-Indyki
PN-R-67030:1992 - wersja polskaCebule, bulwy, kcza i korzenie bulwiaste rolin ozdobnych
PN-R-78102:1992 - wersja polskaBydo
-Terminologia
PN-R-04100:1992 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - diflufenikan
PN-R-04101:1992 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - tralkoksydim
PN-R-04102:1992 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - fluroksypyr
PN-B-12041:1992 - wersja polskaMelioracje wodne
-Obszar oddziaywania
PN-R-78550:1992 - wersja polskaDrb rzeny
-Brojlery, kurczta, kury i koguty
PN-R-78101:1992 - wersja polskaTrzoda chlewna
-Terminologia
PN-R-67012:1991 - wersja polskaMateria szkkarski
-Zrazy i sadzonki rolin sadowniczych
PN-R-87019:1991 - wersja polskaSurowce zielarskie
-Pobieranie prbek i metody bada
PN-R-04014:1991 - wersja polskaAnaliza chemiczno-rolnicza rolin
-Metody mineralizacji materiau rolinnego do oznaczania makro- i mikroelementw
PN-R-04012-03:1988 - wersja polskaAnaliza chemiczno-rolnicza rolin
-Pobieranie prbek
-Roliny okopowe - bulwy ziemniaka
PN-R-04013:1988 - wersja polskaAnaliza chemiczno-rolnicza rolin
-Oznaczanie powietrznie suchej i suchej masy

Książki

helion

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Cena: 67.00

Cena: 179.00

Cena: 69.00

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 149.00

Cena: 129.00

Cena: 59.00

Cena: 79.00

Cena: 129.00

Cena: 59.00

Cena: 129.00

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 99.00

Cena: 89.00

Cena: 54.90

Cena: 54.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu